Vrijwilliger- Begeleider Humanitaire Hub (v/m/x)

Dokters van de Wereld

 • Brussel
 • Vrijwilliger
 • Deeltijds
 • 1 maand geleden
 • Versneld solliciteren
CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

· Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben

· Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden

· Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.

In 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation. Nu gaan we opnieuw verhuizen, nog steeds in de buurt van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.

Wij benadrukken de urgentie van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en heeft niet de bedoeling om zich op lange termijn in het Brussels landschap te vestigen

DOEL VAN HET PROJECT

De medische consultaties van Dokters van de Wereld beogen het volgende:

· beantwoorden aan de zorgvraag van de daklozen in en om het Maximiliaanpark en het Noordstation;

· de meest kwetsbare personen identificeren om hen een begeleiding door het COZO van Dokters van de Wereld België voor te stellen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en wensen;

· hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal gebied.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De vrijwillige begeleider oriënteert, luistert en begeleidt de patiënten die, na een medische consultatie in de Humanitaire Hub, een afspraak hebben voor een medische of administratieve consultatie in een Brusselse instelling. Hij of zij zorgt er mee voor dat de patiënten goed op de afspraak geraken en kijkt toe of ze binnen de betrokken instellingen goed worden opgevangen.

TAKEN

De begeleidende vrijwilliger wordt bijgestaan door de operationeel beheerder. Deze helpt hem/haar bij de voorbereiding van de begeleidingen met informatie en ondersteuning bij de uitvoering ervan.

Voor de start van een begeleiding:

· De begeleider biedt zich tijdig aan op de plaats van afspraak

· Komt naar het onthaal van de Humanitaire Hub (vertelt aan de verantwoordelijke dat hij/zij begeleider is)

Tijdens de permanentie:

· Begeleidt de begunstigde van de Humanitaire Hub naar de plaats van medische/administratieve afspraak (te voet en/of met het openbaar vervoer), gaat na of ze goed begrijpen wat het doel is van de Humanitaire Hub en beantwoordt hun vragen (met respect voor de vertrouwelijkheid).

· Staat open voor de patiënten en luistert actief naar hen

· Staat klaar om de andere vrijwilligers van Dokters van de Wereld te helpen, als er tijdens de permanenties geen begeleiding nodig is (biedt aan de wachtenden water of koekjes aan, deelt boekjes uit, houdt de ruimte netjes, bereidt de kits voor, ontsmet de oppervlakken)

· Werkt nauw samen met de hele ploeg van Dokters van de Wereld en de partners: Rode Kruis, burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen, Artsen zonder Grenzen, SOS Jeune.

Na de begeleiding:

· Verslag van de begeleiding inbrengen in de toepassing KOBO van Dokters van de Wereld-BE.

JOUW PROFIEL

· Opleiding: geen specifiek diploma vereist.

· Taal: Frans. Kennis van andere talen (klassiek Arabisch, Engels, Amhaars, Tigrinya, enz.) is een plus.

· Gezochte kwaliteiten: onthalend, luisterbereid, respectvol, ploegwerk, open minded, niet-oordelend, empathisch en discreet.

· De waarden en de inzet van Dokters van de Wereld-BE

· Het publiek vertegenwoordigen

· Toegang tot gezondheidszorg (visie Dokters van de Wereld-BE)

· Opleiding tot luisteren

· Toezichten

Beschikbaarheid: 1x per week, permanentie 4 dagen week van 11u tot 16u of van 13u tot 17u

ONS AANBOD

· Samenwerking op vrijwillige basis.

· Terugbetaling van verplaatsingskosten

· Opleiding, briefing en begeleiding van vrijwillige medewerkers.

· Integratie in een multidisciplinaire ploeg (psycho-medisch-sociaal) van professionelen die gemotiveerd zijn om de zorgtoegang te verbeteren voor de slachtoffers van uitsluiting.

· De kans om actief deel uit te maken van de ploeg van Dokters van de Wereld-België.

Heeft u nog extra vragen of informatie nodig, kijk dan op onze website: of contacteer ons!

INTERESSE?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een online sollicitatie via de onderstaande link:

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

11.be

Gelijkaardige jobs

 • Vrijwilliger - Begeleider Humanitaire Hub (v/m/x)

  Médecins du Monde

  • Brussel
  CONTEXT Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het unive…
  • 1 maand geleden
 • Begeleider

  Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel vzw

  • Vlaams Brabant
  • Brussel
  Wij zoeken wegens uitbreiding van activiteiten: - Een voltijdse begeleider (m/v) voor het begeleiden van pleegzorgsituaties in de regio Brussel Jobinhoud: - Voorbereiden en beg…
  • 19 uren geleden
  • Versneld solliciteren
 • Vrijwilliger Prospect research Major Donors

  Handicap International

  • Brussel
  Handicap International Handicap International is een onafhankelijke, apolitieke en onpartijdige internationale solidariteitsorganisatie die optreedt in situaties van armoede en u…
  • 6 dagen geleden
  • Versneld solliciteren